Poprawna pisownia

antyimigracyjną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

antyimigracyjnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anty-imigracyjną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

antymigracyjną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anty imigracyjną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

antimigracyjną

Niepoprawna pisownia