Poprawna pisownia

immanentny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

immamentny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

immanętny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

imanentny

Niepoprawna pisownia