Poprawna pisownia

ilekroć

Poprawna pisownia, znaczenie: spójnik używany w celu wykazania zależności pomiędzy zdarzeniami bądź zjawiskami cyklicznymi.


Niepoprawna pisownia

ilekrodź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ile-kroć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ile kroć

Niepoprawna pisownia