Poprawna pisownia

w porządku

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to konstrukcja, za pomocą której przekazujemy informację, że coś przebiega normalnie, prawidłowo, tak, jak można było się tego spodziewać. Oznacza ono również wyrażenie przez nas zgody na coś, inaczej: dobrze, nie ma problemu, nie ma sprawy. Możemy również go użyć, by przekazać, że ktoś lub coś jest taki jaki powinien być, nie występują z nim poważniejsze problemy.
Zwrot ten zaliczamy do wyrażeń przyimkowych. Są to połączenia przyimków z inną częścią mowy, w tym przypadku przyimek w łączy się z rzeczownikiem porządku. W języku polskim obowiązuje zasada, która nakazuje rozłączny zapis większości wyrażeń przyimkowych i dotyczy ona również powyższej konstrukcji.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby tylko nie był taki uparty i mnie przeprosił, wszystko byłoby w porządku.
Poznałam wczoraj Twojego kolegę, Tomka. Jest naprawdę w porządku.
W porządku, możesz iść na te urodziny, pod warunkiem, że tata po Ciebie przyjedzie.


Niepoprawna pisownia

wporządku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w porzondku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wporzondku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpożądku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpożądku

Niepoprawna pisownia