Niepoprawna pisownia

hybocze się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybocze się

Poprawna pisownia