Niepoprawna pisownia

hybiona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybiona

Poprawna pisownia