Niepoprawna pisownia

kłatka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kładka

Poprawna pisownia