Niepoprawna pisownia

hybiliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybiliśmy

Poprawna pisownia