Niepoprawna pisownia

hybiłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybiłaś

Poprawna pisownia