Poprawna pisownia

humorem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chumorem

Niepoprawna pisownia