Poprawna pisownia

hulał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chulał

Niepoprawna pisownia