Poprawna pisownia

hulać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chulać

Niepoprawna pisownia