Niepoprawna pisownia

huchanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chuchanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

huhanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chuhanie

Niepoprawna pisownia