Poprawna pisownia

warzywo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ważywo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

waszywo

Niepoprawna pisownia