Niepoprawna pisownia

hómanista

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

humanista

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

humanizta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chumanista

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chómanista

Niepoprawna pisownia