Niepoprawna pisownia

holiztyczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

holistyczni

Poprawna pisownia, znaczenie: całościowe, kompleksowe, globalne – takie, które uwzględnia wszystkie aspekty bądź zjawiska, związane z holizmem (poglądem, teorią rzeczywistości).


Niepoprawna pisownia

cholistyczni

Niepoprawna pisownia