Niepoprawna pisownia

holiztyczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

holistyczne

Poprawna pisownia, znaczenie: całościowe, kompleksowe, globalne – takie, które uwzględnia wszystkie aspekty bądź zjawiska, związane z holizmem (poglądem, teorią rzeczywistości).


Niepoprawna pisownia

cholistyczne

Niepoprawna pisownia