Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

hobbystyczne

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

hobbistyczne

Poprawna pisownia