Niepoprawna pisownia

hłopski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłopski

Poprawna pisownia