Poprawna pisownia

hit

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chit

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hid

Niepoprawna pisownia