Poprawna pisownia

niepiszące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie piszące

Niepoprawna pisownia