Poprawna pisownia

histerii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chisterii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

histeri

Niepoprawna pisownia