Poprawna pisownia

histerie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chisterie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

histerje

Niepoprawna pisownia