Obie przedstawione tutaj formy czasowników (a konkretnie ich formy czasu przeszłego) uznawane są za prawidłowe, a ich znaczenie jest identyczne, stąd istnieje możliwość stosowania ich wymiennie. Możliwy do zaobserwowania jest postępujący proces krzyżowania się form jednego z formami drugiego (form czasownika patrzeć z formą czasu przeszłego czasownika patrzyć). Dlatego też, w miejsce poprawnych par: patrzyć – patrzyło i patrzeć – patrzało coraz częściej spotyka się połączenie patrzeć – patrzyło.

Poprawna pisownia

patrzyło

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzyć, wersja powszechnie występująca i zarazem zalecana.


Poprawna pisownia

patrzało

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzeć, wersja rzadziej występująca, mimo to jej użycie nie jest błędem.