Niepoprawna pisownia

hierogliwy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hieroglify

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chieroglify

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chjeroglify

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hjeroglify

Niepoprawna pisownia