Poprawna pisownia

hibiskus

Poprawna pisownia, znaczenie: roślina zielna (ale też drzewo z rodziny ślazowatych), rosnące w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej, inaczej ketmia lub ibiszek. Również suszone kielichy kwiatowe tej rośliny, stanowiące składnik mieszanek herbat owocowych.


Niepoprawna pisownia

hibizkus

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chibiskus

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ibiskus

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hibiskuz

Niepoprawna pisownia