Niepoprawna pisownia

wyszedłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszłam

Poprawna pisownia