Poprawna pisownia

Henryk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Chenryk

Niepoprawna pisownia