Poprawna pisownia

henna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chenna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hena

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako imie żeńskie Hena.

Niepoprawna pisownia

chena

Niepoprawna pisownia