Niepoprawna pisownia

hconca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chcąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hcąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chconca

Niepoprawna pisownia