Niepoprawna pisownia

inwentarysacja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

inwentaryzacja

Poprawna pisownia, znaczenie: spis wyposażenia lub inwentarza. Może oznaczać również opisanie i opracowanie naukowo zbioru określonych dóbr, takich jak zabytki czy dzieła sztuki.