Poprawna pisownia

Hanna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Channa

Niepoprawna pisownia