Poprawna pisownia

krawężniki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krawenżniki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krawęrzniki

Niepoprawna pisownia