Niepoprawna pisownia

gurnolotni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

górnolotni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

górno lotni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

górno-lotni

Niepoprawna pisownia