Niepoprawna pisownia

odwaszna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odważna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otważna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odwarzna

Niepoprawna pisownia