Niepoprawna pisownia

gurnikom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

górnikom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

górniką

Niepoprawna pisownia