Niepoprawna pisownia

gupia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

głupia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

głópia

Niepoprawna pisownia