Poprawna pisownia

grzmoty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

grzmody

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gżmoty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gszmoty

Niepoprawna pisownia