Niepoprawna pisownia

nie była bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie byłabym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebyłabym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebyła bym

Niepoprawna pisownia