Poprawna pisownia

wyrusza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyrósza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy rusza

Niepoprawna pisownia