Poprawna pisownia

wypaść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wypaźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wypadnąć

Niepoprawna pisownia