Poprawna pisownia

górnolotny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

górno-lotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gurnolotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

górno lotny

Niepoprawna pisownia