Niepoprawna pisownia

górno-lotnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

górnolotnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gurnolotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

górno lotnie

Niepoprawna pisownia