Niepoprawna pisownia

Gócia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Gucia

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „Gucio” – zdrobnienia imienia męskiego Gustaw lub August.