Poprawna pisownia

nieprzygotowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przygotowana

Niepoprawna pisownia