Poprawna pisownia

głupku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gupku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

głópku

Niepoprawna pisownia