Poprawna pisownia

głupawka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gópawka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gupawka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

głópawka

Niepoprawna pisownia