Niepoprawna pisownia

głosóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

głosuje

Poprawna pisownia