Niepoprawna pisownia

głemboki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

głęboki

Poprawna pisownia