Poprawna pisownia

kłamię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kłamę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłame

Niepoprawna pisownia